เว็บไซด์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ

เป็นสื่อให้ชาวโลกรู้แก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง นิพพาน โดยใช้นวัตกรรมใหม่แห่งการถ่ายทอดด้วยภาษาร่วมสมัยที่เข้าใจง่าย

เพื่อให้รู้ว่า นิพพาน คือสภาวะ หมดทุกข์ทุกอย่างตั้งแต่ความเครียด วิตก กังวล คิดมาก ฟุ้งซ่าน หงอยเหงา สับสน  โกรธ เกลียด อิจฉา ซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย

ทุกคนสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานที่หมดทุกข์ได้ไม่ยากด้วยการฝึกทักษะเรื่องสติปัฐฐาน (สติ-ปัก-ฐาน) หรือ พาตัวใจกลับบ้าน

ซึ่งฝึกฝนได้ตลอดเวลา แม้ขณะทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

บทความพิเศษ

หญิงไทยคนแรกที่ไปพูดที่ Speakers' Corner เมืองลิชฟิลด์ อังกฤษ

 

 

Visitors: 171,059