อาจารย์ศุภวรรณ กรีน   เกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษษยน ๒๔๙๖  ชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่ธรรมะได้จัดสรรให้ต้องเรียนรู้รสชาติของความทุกข์ที่หนักหน่วงเพื่อตระเตรียมให้เธอได้มาเป็นอาจารย์ทางธรรมในภายหลัง...

   เริ่มจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างปี ๒๕๑๒-๒๕๑๙ ความทุกข์จากการได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของการเมืองไทย ที่นักศึกษาต้องเสียชีวิตจาการปะทะกับฝ่ายรัฐบาล  เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้เธอเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อแสวงหาความสงบทางใจ จนมีประสบการณ์ทางธรรมหลายอย่างในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ทำให้เธอเกิดปัญญา มองโลกและชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้น ต่อมา ได้ทำงานในค่ายอพยพเขมร เวียดนาม ชาวม้ง ที่ทำให้เธอเห็นความทุกข์ของมนุษย์ในระดับโลกที่ยังตอกย้ำให้เธอมุ่งมั่นต่อการปฎิบัติธรรม  และแล้ว ธรรมะก็จัดสรรให้เธอแต่งงานและย้ายถิ่นฐานตามสามีไปอยู่ประเทศอังกฤษในปี ๒๕๒๔ มีลูกชาย ๓ คน การใช้ชีวิตแม่บ้านห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน ทั้งความยากจนที่ทำให้เธอต้องลดฐานะของปัญญาชนมาทำงานใช้แรงงานเพื่อหาเงินค่าขนมให้ลูก  ช่่วยสามีเลี้ยงดูครอบครัว  ก็ยิ่งทำให้เธอเผชิญกับความทุกข์ที่สาหัสมากขึ้น   โดยที่เธอไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าความทุกข์เหล่านั้นจะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนำพาให้หญิงธรรมดาคนนี้ได้พบสภาวะธรรมในภายหลัง ที่เธอเชื่อมั่นว่าคือ นิพพาน อันเป็นแก่นธรรมของพุทธศาสนา จากนั้น เธอจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่มุ่งช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้พบความสงบทางใจโดยเอานิพพานเป็นที่พึ่ง

   จุดเด่นของอาจารย์ศุภวรรณ คือ เธอสามารถสอนธรรมะในระดับแก่นธรรมที่ลึกซึ้งด้วยการใช้ภาษา  สิ่งเปรียบเทียบที่เรียบง่าย  พร้อมมีอุปกรรณสอนต่างๆ ที่ช่วยให้คนเข้าใจการทำงานของจิตใจได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกศิษย์สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง  นอกจากความสามารถในการใช้คำพูดเพื่อสอนคนแล้ว  เธอยังมีความสามารถในการเขียน  ขมวดข้อธรรมเพียง ๓ ข้อจาก ๘๔,๐๐๐ ข้อ   เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักชัดถึงความสำคัญของการปฏิบัติสติปัฎฐานสี่ หรือ พาตัวใจกลับบ้าน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การแหกคุกชีวิตไปนิพพาน ทั้งยังสามารถสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ทำให้การสอนธรรมะของเธอเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวตะวันตก ซึ่งเป็นความสามารถที่โดดเด่นยากจะมีอย่างครบถ้วนในคนๆเดียว...

 


สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน 

...มุ่งเน้นสอนและปฏิบัติเรื่องนิพพาน...

(กดภาพดูรายละเอียดและปฏิบัติตาม)

                                                                 


(Update ล่าสุด)

                                         


 


 

                                                                        

Visitors: 104,151