จัดหาทุนสร้าง "สวนสวรรค์" เพื่อคนหมู่มาก

คลิกที่ Link ด้านล่างเพื่อฟัง Clip เหตุผลที่ต้องสร้างสวนสวรรค์จากอาจารย์ศุภวรรณ กรีน 

https://www.youtube.com/watch?v=mBKpsme-sWk  

Model สวนสวรรค์ 

ภาพระหว่างการก่อสร้าง "สวนสวรรค์" 

 

ภาพสวนสวนสวรรค์ที่ใกล้เคียงเมื่อแล้วเสร็จ

 

 

Visitors: 167,242