ร่วมสร้างสถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ได้ที่...บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ ชื่อ : สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน เลขที่บัญชี : 860-004481-5


เรียนเชิญ...ทุกท่านร่วมบุญรักษาแก่นธรรมกับสถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ศาลายา 

                                                 

 


14 ตค 2563..(อาจารย์ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานก่อสร้าง สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ศาลายา นครปฐม)

 


 ห้องครัว สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน (23 เมษายน 2563)


วิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง

   

               


 ภาพ 11 ธันวาคม 2562

สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ศาลายา นครปฐม


Visitors: 101,382