คลิปสั้น

ทำไมจึงต้องหายใจลึกๆ.....มุ่งเน้นสอนพาคนธรรมดาไปนิพพาน.....แม้พูดนอกกรอบพุทธศาสนาแต่ยังไม่พ้นเรื่องนิพพานและสติปัฏฐานสี่

      

ชมคลิปเต็มตาม Link >>> https://www.youtube.com/watch?v=8R-cesvGbIA&t=528s

ก่อนอวิชชา Play List Link >>> https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdCyW5ozlZjKOmgopxOmdFZphnBjMRIJ


 

PlayList คลิปสั้นคำสอนทั้งหมด

Visitors: 101,375