ทดสอบเว็บ

ขณะนี้ ชาวโลกกำลังเจอข้อสอบใหญ่มากของชีวิต คือ ไวรัสโคโรนา เชื้อโรคที่กำลัง ระบาดไปทั่ว แม้เป็นเทศกาลตรุษจีน แต่ในประเทศจีน กลับไม่มีบรรยากาศของกา รส่งความสุขเลย โดยเฉพาะในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ที่ผู้คนนับล้านไม่กล้าออกจากบ้าน เพราะกลัวติดเชื้อ ร้านรวงปิดหมด ถนนหนทางไม่มีรถ  กลายเป็นเมืองร้าง ข่าวล่าสุด

บอกว่า เชื้อไวรัสนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ยังหาทางควบคุมไม่ได้

 

 

ทดสอบการทำงาน เริ่มจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างปี ๒๕๑๖-๒๕๑๙ ความทุกข์จากการได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของการเมืองไทย ที่นักศึกษาต้องเสียชีวิตจากการปะทะกับฝ่ายรัฐบาล เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้เธอเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อแสวงหาความสงบทางใจ จนมีประสบการณ์ทางธรรมหลายอย่างในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ทำให้เธอเกิดปัญญา มองโลกและชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้น ต่อมา ได้ทำงานในค่ายอพยพเขมร เวียดนาม ชาวม้ง ที่ทำให้เธอเห็นความทุกข์ของมนุษย์ในระดับโลกที่ยิ่งตอกย้ำให้เธอมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรม และแล้ว ธรรมะก็จัดสรรให้เธอแต่งงานและย้ายถิ่นฐานตามสามีไปอยู่ประเทศอังกฤษในปี ๒๕๒๔ มีลูกชาย ๓ คน การใช้ชีวิตแม่บ้านห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน ทั้งความยากจนที่ทำให้เธอต้องลดฐานะของปัญญาชนมาทำงานใช้แรงงานเพื่อหาเงินค่าขนมให้ลูก ช่วยสามีเลี้ยงดูครอบครัว ก็ยิ่งทำให้เธอเผชิญกับความทุกข์ที่สาหัสมากขึ้น โดยที่เธอไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าความทุกข์เหล่านั้นจะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนำพาให้หญิงธรรมดาคนนี้ได้พบสภาวธรรมในภายหลัง ที่เธอเชื่อมั่นว่าคือ นิพพาน อันเป็นแก่นธรรมของพุทธศาสนา จากนั้น เธอจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่มุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พบความสงบทางใจโดยการเอานิพพานเป็นที่พึ่ง

Visitors: 26,092